Moergestelse Jaarmarkt 7 Mei 2023
Moergestelse Jaarmarkt 7 Mei 2023

MJM

Moergestelse Jaarmarkt

Algemene Voorwaarden

 1. Het is belangerijk dat U het inschrijfformulier juist en volleig invult. De naam- adres- en woonplaats gegevens moeten gelijk zijn aan de NAW gegevens waarmee U bij de kamer van koophandel staat ingeschreven. Overige gegevens dienen ook naar waarheid ingevuld te zijn, hierop zal door de organisatie worden toegezien. Bij overtreding volgen maatregelen van de organisatie zoals verrekening verschuldigde bedrag of zelfs uitsluiting van de markt. Bij twijfel over het juist invullen kunt U contact opnemen met de organisatie.
 2. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, waar bijvoorbeeld KvK, gegevens ontbreken of blijken niet correct te zijn worden niet in behandeling genomen.
 3. Door insturen van een volledig ingevuld en ondertekend formulier verklaart U akkoord te gaan met deze algemene voorwaarde.
 4. Om betalings problemen te voorkomen dient door U het volledige verschuldige bedrag voor de gestelde einddatum op de aangegeven rekening te zijn gestort. Zodat wij kunnen zien dat U dit bedrag heeft gestort dient dit ook onder vermelding te zijn van de op het inschrijvings formulier ingevulde naam contactpers.
 5. Na inschrijving en betaling ontvangt U van ons een ontvangstbevestiging die tevens dient als inschrijvingsbewijs als U zich op de markt meld.
 6. Indien het voor ons niet mogelijk is voor U een plaats te reserveren op de markt krijgt U hierover bericht van de organisatie en wordt het eventueel reeds betaalde inschrijfgeld op Uw rekening terug gestort.
 7. Afspraken zoals door U middels het insturen van het inschrijf formulier zijn aangegaan met de organisatie worden als bindend beschouwd. Bij calamiteiten kunt U altijd contact opnemen met de organisatie.
 8. Omdat de organisatie iedereen een goede verkoop wenst, stellen wij ons verplicht om aan branche bescherming te doen. Om dit goed te doen in belang van Uw verkoop is het belangerijk om alle verkoopwaar duidelijk en volledig te vemelden. Indien niet correct ingevuld kan dit lijden tot uitsluiting van deelname.
 9. Omdat de organisatie voor iedereen de juiste ruimte op de markt dient te reserveren is het belangerijk dat U de juiste maten van de door U gewenste ruimte door geeft. Blijkt dit niet correct te zijn opgegeven neemt de organisatie de door hem het best geagte maatregel. dit kan tot uitsluiting leiden. (zie achterzijde inschrijfformulier)
 10. De te huren kramen hebben geen zeil. Indien U zelf niet in het bezit bent van een zeil is het mogelijk een zeil incl. 6 klemmen te huren van de organsatie. U betaald per zeil en zes klemmen 20 euro en krijgt bij compleet en intact terug brengen hier 15 euro voor retour.
 11. Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze beperkt beschikbaar zijn, om toch verzekerd te zijn van een hoek kraam kunt U naast Uw kraam de desgewenste meter(s) bij huren.
 12. De markt start om 10:00 uur, U kunt zich vanaf 6:30 uur melden bij het secretariaat, Rootven 2 en dient uiterlijk om 10:00 uur gereed te zijn met de opbouw / uitstalling van Uw kraam. Als Uw auto, aanhanger, etc. niet bij de kraam kan blijven dient deze uiterlijk om 9:30 uur van de markt te zijn.
 13. De markt eindigd om 17:00 uur, U dient ook tot die tijd deel te nemen aan de markt zodat, het zo ook  voor Uw collegas en bezoekers tot het eind toe een aantrekkelijke markt blijft.
 14. Als U ingeschreven hebt met stroom proberen wij tot kort bij de kraam dit te voorzien het kan echter zijn dat U voor de laatste meters Uw eigen haspel uit moet rollen. ( zorg in dat geval voor een deugdelijke haspel)
 15. De organisatie kan op geen manier aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparateur en / of goederen tengevolge van het niet of niet correct functioneren van de elektriciteit voorziening.
 16. U heeft van ons GEEN toestemming om alcoholische dranken te verkopen, buiten de gebruikelijk terrassen van de cafe's is er geen vegunning om drank te verkopen (er word door de gemeente op gecontroleerd)
 17. Diegene die water of andere voorzieningen nodig hebben behoren hiervoor zelf zorg te dragen.
 18. U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan Uw eigendommen. Deze vallen onder geen beding onder onze verantwoording of verzekering.
 19. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade  tijdens de jaarmarkt of het eventueel niet doorgaan van de jaarmarkt door omstandigheden welke niet aan de organisatie kunnen worden toegeschreven.

 

Copyright Moergestelse Jaarmarkt - Site design: Simon Donkers
Laatst bewerkt: 16 februari 2020, 20:26